Rejestracja

  Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję regulamin sklepu. *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CELL-FAST Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola, celem dokonania rejestracji i założenia konta Klienta w Sklepie Internetowym sklep.cellfast.com.pl. - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CELL-FAST Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola, w celach marketingowych (w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach), w tym również w celu marketingu bezpośredniego - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie, w tym na otrzymanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail oraz numer telefonu, informacji handlowych wysyłanych przez CELL-FAST Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola - zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (teks jedn. Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

Administratorem danych osobowych podawanych w formularzu zgłoszeniowym jest CELL-FAST Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362780, NIP: 8652537440, REGON: 180600134.

Dane osobowe osób wyrażających chęć dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym sklep.cellfast.com.pl przetwarzane są w celu dokonania tej rejestracji i założenia konta Klienta w Sklepie, a ponadto w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do dokonania rejestracji i założenia konta Klienta w Sklepie Internetowym sklep.cellfast.com.pl.

Każda z osób ma prawo dostępu do udostępnionych, przetwarzanych danych osobowych oraz do ich poprawiania. Każda z osób ma także w każdym czasie prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, w tym do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem.


* podane pola są wymagane